Historie, současnost

Historie, památky

Dlouhá Ves tvořila zřejmě již od 13. století centrum šlechtického statku.
Soubor dvojdomků s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě
První sklářská huť stála v Anníně již v polovině 18. století.
Židovský hřbitov je doložen od 1. čtvrtiny 18. století, nejstarší náhrobek pochází z roku 1742, pohřbívalo se zde až do 30. let 20. století…
Jeden z nejstarších šumavských kostelů na vršku nad Otavou nedaleko Annína. Vzácné nástěnné malby ze 14. století. Barokní kostnice.
Kostel v Dlouhé Vsi je poprvé zmiňován roku 1368, v 18. století proběhla barokní přestavba kostela.

Historické články, pověsti,…

Voroplavba měla na jihozápadě Čech téměř tisíciletou tradici.