Úřady, instituce, spolky

Současnost a historie hasičů v Dlouhé Vsi
Myslivecký spolek v Dlouhé Vsi byl založen v roce 1948…
Místní akční skupina LEADER.
Mikroregion je sdružením podnikatelské a municipální sféry.
Pro čisté Pošumaví. Provozovna Klatovy, Sušice, Kolinec.
Oddíl kopané, současnost a historie TJ v Dlouhé Vsi

Školství