15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. | OBECNÍ ÚŘAD KVILDA

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ.

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TOPlist

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací.

CENÍK platný od 1. 9. 2011

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.

V sazebníku nejsou uvedeny položky, které jsou účtovány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrady za poskytování informací:

Zpracování informace do 30 minut včetně

100 Kč

Zpracování informace 30 – 60 minut včetně

200 Kč

Za každou započatou další hodinu

200 Kč

Úhrady za kopírovací služby:
Kopie A4

Černá jednostranná

2 Kč

Černá oboustranná

4 Kč

Barevná jednostranná

10 Kč

Barevná oboustranná

20 Kč

Kopie A3

Černá jednostranná

3 Kč

Černá oboustranná

6 Kč

Barevná jednostranná

20 Kč

Barevná oboustranná

40 Kč