Ohlédnutí do historie obce Kvilda*&T&*

Obec Kvilda oslavila důležitá výročí, která připomíná zásadní události v historii obce a celého příhraničí.

Cílem projektu je prohloubení česko-bavorské spolupráce s odkazem na společnou historii. První akce připoměla odkaz 74. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení 2. světové války v našem kraji s připomínkou ,,pochodu smrti'', který přes naší obec v posledních dnech války procházel.

Hlavní akce letošního léta připomínala 450 let od první písemné zmínky o obci Kvilda, která nás zavedla do dávných časů její historie.

Projekt programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS/DF/SU/06/03