KVILDA A OKOLÍ : UMĚNÍ SPOJUJE

 Znak obce Srní

Umění spojuje

Obec Kvilda ve spolupráci s partnerskou obcí Mauth uspořádala společné akce s uměleckým zaměřením, které mají za cíl podpořit společensko-kulturní dění v příhraničí.

V rámci slavnostního koncertu připomenutí 125. výročí
spojený se setkáním rodáků z obou stran hranice.

Dále malířské sympozium a výstava děl malířů, kteří malují různou technikou a stylem malby. Po skončení výstavy ve Kvildě bude výstava umístněná v partnerské obci Mauth.


Projekt programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS/DF/SU/06/15