Kvilda - rekonstrukce stoky E

Projekt ,,Kvilda - rekonstrukce stoky E" proběhl za celkovou částku 1.848.085,07,- Kč. s poskytnutou dotací 900.000,- Kč.

Projekt podpořen dotací Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora výstavby a obnovy VHI pro rok 2021.