Odkaz podmaleb na skle


V těchto dnech byla ukončena realizace projektu Odkaz podmaleb na skle. Projekt v rámci česko-bavorské přeshraniční spolupráce realizovala Obec Kvilda a Obec Hohenau. Významně přispívá k uchování česko - bavorského kulturního dědictví.

„Umění podmaleb na skle vzniklo počátkem 18. století v obcích Hohenau - Schönbrunn am Lusen a Raimundsreut,“ sděluje úvodem starosta Kvildy Václav Vostradovský.

Kolem roku 1800 se přeneslo i do Čech. Začátkem 19. století založil v Kvildě Johann Verderber manufakturu podmalby na skle,“ pokračuje Václav Vostradovský.

Obrazy byly pak prodávány podomními obchodníky (v Bavorsku takzvaných „Kraner“), kteří se pohybovali po historických cestách a nabízeli zboží v celém bavorsko-českém příhraničí. Na konci 19. století začal úpadek podmalby na skle a příchodem barevného tisku byla tato éra ukončena.

Díky společnému konceptu vznikla v obou obcích muzea, která návštěvníkům představí historii podmalby na skle a přiblíží význam skla v historii osídlení regionu. Budova kvildského muzea vyrostla přímo v centru obce. V přízemí jsou výtvarně-řemeslné dílny a výuková místnost.

„V dílně si návštěvníci mohou zhotovit vlastní “lidovou” podmalbu na skle. V patře je umístěna na 100 m2 stálá expozice,“ pokračuje starosta obce Kvilda Václav Vostradovský.

Expozice kvildské podmalby je zaměřena na prezentaci výtvarně řemeslných produktů dílen ve Kvildě a okolí. Tvoří jí originální exponáty, repliky, paneláž s interaktivními prvky a prezentacemi.

Obě muzea leží v těsném sousedství historických míst jako například někdejších sklářských hutí, poutního místa St. Anna v Kreuzbergu, které bylo častým motivem podmaleb na skle, dále pak Zlaté stezky jako přímého obchodního spojení mezi Kvildou a Hohenau. Do obou muzeí si lze zakoupit společnou vstupenku.

Příznivou zprávou hlavně pro cykloturisty je vznik cyklostezky, která vede souběžně kolem Zlaté stezky – mezi Hohenau, Mauthem a Kvildou a umožní turistům během jednoho dne navštívit obě muzea. QR kódy podél cesty přinesou přímo v terénu informace o podmalbě na skle a o historii obchodu mezi Čechami a Bavorskem,“ říká závěrem Václav Vostradovský.

Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 30 mil. Kč. Projekt byl z 85 % spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce ČR–Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, 5 % české části z rozpočtu MMR ČR a zbylých 10% v ČR a 15% v Bavorsku spolufinancovaly obce.