Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny

Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny

V našem obecním muzeu shromažďujeme veškeré informace i artefakty, týkající se způsobu života a práce našich předků. Expozice je členěna do několika částí charakterizujících historii regionu. Archivní doklady jsou prezentovány barevnými kopiemi (např. listiny ze 14. století a mapa kašperskohorské Zlaté stezky z roku 1736). Expozice je umístěna v prvním patře budovy obecního úřadu v Kvildě, bývalé škole. Na schodišti jsou umístěny přehledné mapy stabilního katastru, dobové fotografie, pohlednice, dokumentující i širší okolí.

Muzeum podmaleb

Obrázek je namalován zrcadlově obráceně z rubové strany skla. Při pohledu zepředu dodává sklo obrazu lesk a sytost barev. Technika podmalby na skle se dostala na Kvildu díky několika malířům z oblasti bavorského Raimundsreutu a jeho okolí v poslední čtvrtině 18. století. Svaté obrázky malované na skle z velkodílny rodiny Verderberů proslavily v 19. století trvale šumavskou Kvildu.

Podrobné informace – stránky muzea

Provozní doba