Společenský sál

Německý tělovýchovný spolek vybudoval v roce 1931 novou tělocvičnu. Budova je výjimečná konstrukcí stropu, střešní kosočtvercovou dřevěnou vazbou prkének bez použití trámů. Stavby tohoto druhu jsou dvě, jedna
v Německu a druhá u nás na Kvildě. Budova má dobrou akustiku, dnes slouží k pořádání společenských akcí A VÝSTAV.