9. ŽÁDOSTI O INFORMACE | OBECNÍ ÚŘAD KVILDA

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TOPlist

9. Žádosti o informace

Obec Kvilda jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace :

 

a) informace o obci jako právnické osobě
b) organizační strukturu obecního úřadu
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování zastupitelstva OÚ i orgánů obce
d) postup úřadu při vyřizování žádostí
e) přehled nejdůležitějších předpisů
f) sazebník úhrad za poskytování informací
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok


Dalšími informacemi, které obec dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení zastupitelstva obce, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s obecním rozpočtem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí zastupitelstva obce a vedoucích pracovníků obecního úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem obecního úřadu.

Způsob zveřejnění informací

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby :

a) na úřední desce - usnesení zastupitelstva obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce
b) v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy
c) na podatelně obecního úřadu

d) způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) a prezentaci obce na www stránkách.