| OBECNÍ ÚŘAD KVILDA

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TOPlist

Přílohy k vyhlášce č

Přílohy k vyhlášce č. 3/2001

 

 

 

 

Příloha č.   1

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad  ( sklo, plasty ) proti hotelu U Krále Šumavy. Možno ukládat celoročně. Změna stanoviště bude vždy oznámena nařízením obce 14 dní předem na úřední desce.

 

 

Příloha č.   2

Stanoviště mobilního kontejneru pod obchodem proti Poště v jarním a podzimním období po dobu  3 dnů. Přesná doba bude vždy 14 dní předem vyhlášena na úřední  desce.

 

     

Příloha č.   3

Železný šrot ukládat v prostoru vyhrazeném za trafostanicí ( u Lazinů ) po sejití sněhu do konce září běžného roku.

 

 

Příloha č.   4

Nebezpečné odpady jsou sbírány 2 x v roce a to na jaře a na podzim za úplatu. Sběrné vozidlo bude přistaveno na 30 minut u Obecního úřadu. Datum a čas budou minimálně  14 dní předem oznámeny na úřední desce.

 

 

Příloha č.  5

Skrývkový ( výkopový ) materiál bude ukládán v prostoru pískovny  ( číslo lesní evidence 48 v oddělení č. 415 ) na parcele 114/29. Povolení  bude vždy vydáno písemně OÚ ve spolupráci s Lesní správou   Národního parku Šumava  Kvilda.

 

 

 

 

PhDr.Jiří Frydlewicz                                         Jiřina Klímová

starosta obce                                                      místostarostka obce